Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop je werd benaderd, kun je in gesprek gaan met mij. .Je kunt je vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan mij. Ik kan dan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor mij is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is. Als een gesprek mij voor jou niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, wij er samen niet uitkomen kun je via de de erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, de NVPA een klachtenprocedure starten.

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, centrum voor klachten en geschillenafhandeling in de complementaire zorg) en dit reglement is goedgekeurd door cliĆ«nten- en patiĆ«nten belangenorganisaties.

Klik hier voor de klachtenregeling via de NVPA

Wil je meer weten over de klachtenprocedure dan kunt u het Klachtrecht via boevnstaanden klachtenregeling raadplegen. De klachtenprocedure (conform de Wkkgz) staat hierin uitvoerig beschreven.