Training Systeemgericht werken

Claudia is erg fijn! Enorm genoten van haar deskundigheid, warmte en bekwame didactische vakmanschap. Heel open, puur, menselijk. Niet alleen maar van de goed geformuleerde zinnen en casussen zoals ze in boeken worden beschreven, maar de échte casussen waar je tegen dingen aanloopt in de dagelijkse praktijk  

Trainer: Claudia de Vries NVRG-erkend en geregistreerd systeemtherapeut. Doelgroep: Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch niveau geschoold) die werken met ouders en kinderen.  Accreditatie: aanvraag bij SKJ. Niveau: MBO+, HBO, WO


Programmaopzet

Vanuit het idee dat alles met elkaar verbonden is, dat alles om je heen een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt is het systemische gedachtengoed ontstaan. Een probleem of klacht staat dus nooit op zichzelf. Bij systeemgericht werken worden ook de omgeving en bijbehorende factoren betrokken bij het behandeltraject. Niet alleen de klachten van het individu als losstaand element te zien en te behandelen, maar ook aandacht te hebben voor het systeem waarvan deze deel uitmaakt. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt dit systeem namelijk een belangrijke invloed uit te oefenen. Bewezen is dat als er ook aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller en duurzaam herstel mogelijk is.

Voor kinderen en jongeren waar we mee werken vormt het gezin de primaire leefwereld. Om problemen van kinderen en jongeren goed te begrijpen is het in het algemeen dan ook nodig meer zicht te krijgen op het (gezins)systeem waarbinnen de problemen zich voordoen. Om samen te onderzoeken op welke manier de problematiek van het kind/ de jongere wordt beïnvloed door de gezinscontext en vice versa.

In deze driedaagse training leg je hiervoor de systeemtheoretische basis en oefen je met (gespreks)-vaardigheden, interventies en attitude. In deze cursus wordt aandacht besteed aan deze verschillende manieren van systemisch kijken: zowel de theoretische achtergrond als de manier waarop je hier vorm aan geeft in de praktijk.


Werkwijze


Door middel van verschillende werkvormen (korte theoretische inleidingen, discussie, beeldmateriaal, inbreng van ervaringen uit de praktijk en rollenspel met trainingsacteurs) krijgen deelnemers de kennis aangereikt en worden houding en vaardigheden geoefend die nodig zijn om het hulpverleningstraject uit te voeren.


Doelstellingen


Deelnemers ontwikkelen een systeemgerichte visie op de problematiek van de jeugdigen ; een jongere of kind met psychische klachten is niet een op zich staand probleem, het is een kwetsbaar onderdeel van een kwetsbaar geheel. Deelnemers leren te werken vanuit een systemische visie: "Een individueel probleem is een systeemprobleem en een intergenerationeel probleem".  Je leert en ontwikkelt onder andere:

  • Je leert de basisprincipes van systemisch denken
  • Je leert om vanuit verschillende systemisch invalshoeken te kijken
  • Theorie en verschillende systemische perspectieven op families en andere sociale systemen komen aan bod
  • Het verschil begrijpen tussen lineaire causaliteit, waarin problemen een oorzaak hebben, en circulariteit, waarin problemen begrepen kunnen worden in de context waarin ze zich voordoen, in complexe samenhang met elkaar.
  • De context staat steeds centraal met aandacht voor families, sociale netwerken, gender, cultuur, religie en sociaal economische omstandigheden.
  • Je weet mensen te bekijken in hun context en hun naasten te betrekken binnen de behandeltrajecten
  • Je leert een systemische context te creëren waarin ruimte is voor het doen van systemische interventies en waarin er verandering kan ontstaan.
  • Je ontwikkelt vaardigheden en attitude om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en te onderhouden vanuit meervoudige partijdigheid
  • Je leert de geboden theorie te vertalen naar de eigen werksetting


Tijdsinvestering/ studiebelasting: 3 dagen


Wijze van toetsing

Schriftelijke opdracht: beschrijving van de toepassing van de behandelde theorie en de literatuur op een casus uit de eigen werkpraktijk. De casusbeschrijving wordt door de docent beoordeeld en voorzien van een cijfer.

Interesse in een (incompany) aanbod? Neem contact met me op via het   contactformulier


Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Neem contact met me op