Werkwijze

Systeemtherapie

Systeemtherapie is de overkoepelende term voor relatie- en gezinstherapie. Het is een erkende vorm van psychotherapie. De systeemtherapie gaat er vanuit dat iedereen deel uit maakt van een groter geheel (een systeem), zoals een gezin, een vriendengroep, de schoolklas, het werk. Binnen die sociale systemen hebben we contact met andere mensen en beïnvloeden we elkaar. Als je het moeilijk hebt, dan heeft dat effect op je omgeving. Anderzijds kunnen moeilijkheden uit je omgeving een gevolg hebben voor hoe je je voelt en gedraagt. Moeilijkheden uit de ene omgeving kunnen zomaar een gevolg hebben voor de andere omgeving. Een kind kan bijvoorbeeld op school slechter gaan presteren vanwege spanningen thuis.


Neem contact op


Als systeemtherapeut richt me niet alleen op het individu, maar vooral ook op het individu in relatie tot anderen. Tijdens de therapie is er daarom ook aandacht voor de invloed van omgevingsfactoren, zoals werk, school, sociaal netwerk, cultuur en religie. De klachten of problemen worden bekeken vanuit de context: samen wordt onderzocht waar de moeilijkheden mee te maken hebben en wie of wat kan helpen in het proces naar verandering.


Als systeemtherapeut richt ik me niet alleen op het individu, maar vooral ook op het individu in relatie tot anderenDoordat ik niet alleen aandacht heb voor de persoon, maar ook voor alles en iedereen om de persoon heen, merk ik dat ik mensen niet alleen beter, maar ook sneller en doeltreffender kan helpen.

Er kan van alles gebeuren in een mensenleven en soms gebeurt er meer dan je aankan. Het is echt niet gek als er periodes in je leven zijn waarin je er niet meer goed zelf uit komt. Ik ben ervan overtuigd dat als je (opnieuw) de balans vindt met de mensen die belangrijk voor je zijn en je weer kunt geloven in de kracht van je relatie of gezin, je een heleboel moeilijkheden de baas kunt.Soms heb je daar even hulp bij nodig. Die hulp kan ik je bieden.Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Neem contact met me op