Gezinstherapie


Gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie waarbij het gezin of een deel van het gezin in therapie is. Gezinstherapie is een effectieve en wetenschappelijk bewezen vorm van therapie.

Hoewel er gelukkig vaak veel goed gaat in gezinnen, kun je samen ook moeilijke periodes doormaken. Misschien verloopt de communicatie moeizaam of ontstaan er conflicten. Er kunnen meningsverschillen zijn over de opvoeding. Of één iemand in het gezin kampt met individuele problemen, zoals bijvoorbeeld somberheid, lichamelijke klachten, angst of chronische vermoeidheid. Ook dan worden de moeilijkheden van de één beïnvloed door de anderen in het gezin (en andersom). Vaak vinden jullie een zelf een oplossing, maar nu lopen jullie vast. Er is gemerkt of ongemerkt een patroon ontstaan dat niet zomaar te stoppen is. Dan kan gezinstherapie een oplossing bieden.

In therapie wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen, door sterke kanten en mogelijkheden binnen het gezin te benutten, en uit te breiden. Er ontstaat dan weer ruimte om positief met elkaar om te gaan.

Gezinstherapie helpt jullie om elkaar beter te begrijpen, de onderlinge communicatie te verbeteren en samen te zoeken naar oplossingen 


Wanneer?


Er zijn veel verschillende redenen voor gezinstherapie. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

  • Hoe kunnen we beter communiceren binnen ons gezin?
  • Iedereen in ons gezin gaat zijn eigen gang, hoe krijgen we weer meer gezamenlijkheid?
  • Hoe krijgen we het weer gezellig binnen ons gezin?
  • Wij willen samen leren omgaan met het verlies en elkaar kunnen troosten.
  • We hebben geen (goed) contact meer met elkaar, hoe gaan we hier mee om en hoe kunnen we het (eventueel) herstellen?
  • We willen beter begrijpen wat er vroeger in ons gezin speelde.
  • Eén van onze kinderen/ouders heeft problemen, hoe kunnen we als gezin steun bieden?


Hoe?


Als je contact opneemt met de praktijk, dan worden jullie uitgenodigd voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen jullie uitgebreide informatie over gezinstherapie. Zo kun je een goede keuze maken of dit bij jullie past en of het klikt met mij als therapeut. Wordt besloten van start te gaan, dan wordt afgesproken hoe vaak jullie een gesprek zullen hebben. Meestal is dit eens per twee á drie weken. We kijken samen wat er voor jullie gezin nodig is en passend is.

Wanneer gezinstherapie gestart wordt beginnen we met het in kaart brengen van de relaties in jullie gezin. Tijdens de sessies, waarin meestal het hele gezin aanwezig is, kijk ik met jullie naar de moeilijkheden die jullie ervaren. Maar ik kijk ook naar de goede dingen die er gebeuren in jullie gezin: naar jullie kracht. Wat verbindt jullie, wat zijn sterke kanten en waar knelt het? Gezinsleden ervaren de situatie vaak op hun eigen manier en we staan stil bij ieders perspectief. Ook kijken we of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie gezinsleven. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase, zoals de overgang naar zelfstandigheid (puberteit/ adolescentie).

Voor mij is het belangrijk dat ik jullie leer kennen en aandacht heb voor wat er speelt. Vaak maak ik met jullie een stamboom (genogram) zodat ik weet wat en wie er belangrijk zijn voor jullie. Tijdens de vervolggesprekken zijn veel voorkomende onderwerpen: wat gebeurt er tussen jullie, hoe begrijpen jullie elkaar, wat is belangrijk voor jullie, hoe gaan jullie met problemen om, hoe stellen jullie grenzen, wat verwachten jullie van elkaar, wanneer zijn jullie op je best.

Naast gesprekken over de voor jullie belangrijke onderwerpen, maak ik soms gebruik van ervaringsgerichte oefeningen, zoals een spel of een opdracht. Als het bij jullie en de situatie past, maak ik graag gebruik van creatieve technieken, omdat beelden vaak meer zeggen dan een heleboel woorden. Ook voor kinderen is het vaak gemakkelijker om hun gevoel weer te geven in een beeld.Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Neem contact met me op