Training Werken met gezinnen met (langdurige) complexe problematiek

Claudia is erg inspirerend, laagdrempelig en heel kundig. Ik heb veel geleerd, waarbij ik bepaalde kennis direct kon toepassen in mijn werk. Fijn dat er trainingen zijn die zich echt richten op de kracht en hulpbronnen van de mens. Ik heb geen moment saai gevonden en vind het jammer dat het is afgelopen. Hopelijk tot een volgende keer Claudia!

Trainer: Claudia de Vries NVRG- erkend en geregistreerd systeemtherapeut. Doelgroep: Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch niveau geschoold) die werken met ouders en kinderen.
  


Deze cursus is met name geschikt voor hulpverleners die meer handelingsbekwaam willen worden in het werken met gezinnen met complexe problematiek en waarbij veel verschillende onderwerpen in de basis worden besproken en geoefend. Accreditatie: aanvraag bij SKJ. Niveau: MBO+, HBO, WO


Programmaopzet

In de visie van de buitenwereld gaat het bij gezinnen met (langdurige) complexe problematiek om gezinnen waarin veel problemen aan de orde zijn die vragen om een reactie. De gezinsleden zelf hebben vaak een heel andere visie en zitten niet te wachten op ongevraagde bemoeienis.

  • Hoe kun je bij deze gezinnen ‘binnenkomen'? 
  • Hoe kun je een samenwerkingsrelatie met hen opbouwen?
  • Hoe kun je bij hen aansluiten, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen, en hen tegelijkertijd uitdagen te onderzoeken wat zij zouden willen veranderen in hun leven? 
  • Hoe kun je er aan bijdragen dat gezinsleden weer oog krijgen voor kracht en mogelijkheden in zichzelf en in hun omgeving en gaan geloven dat ze die kracht kunnen gebruiken om hun leven positief te beïnvloeden?

Voor gezinnen met (langdurige) complexe problematiek is kenmerkend dat het gezin is vastgelopen in problemen op meerdere gebieden, het stressniveau in het gezin hoog is en crisis en conflict of apathie en machteloosheid aan de orde van de dag zijn. Opvoedingsproblematiek is veelal intergenerationeel bepaald. Daarnaast is er meestal sprake van wantrouwen van gezinsleden naar hulpverlening, instanties en de buitenwereld in het algemeen. 

Om effectief te interveniëren is het van belang vanuit het systeem te denken en niet alleen het kindperspectief, maar ook het perspectief van de ouders in te nemen: aandacht voor het vestigen van een samenwerkingsrelatie met het gezin, het hanteren van stress, crisis en conflict, de opvoedingsgeschiedenis van ouders, het versterken van buffers van ouderschap, het mobiliseren van de aanwezige kracht en competentie en het gebruik maken van het natuurlijk steunsysteem van het gezin zijn hierin de rode draad. 

In de cursus wordt aandacht besteed aan deze verschillende onderwerpen in theorie en praktijkoefening. Casuïstiek van deelnemers vormt een belangrijke leidraad.


Werkwijze

Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Er wordt veel geoefend in deze cursus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, casuïstiek uit de eigen werkpraktijk en rollenspel. Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een trainingsacteur.


Doelstellingen

  • Deelnemers leren de verschillende processen die zich in gezinnen met complexe problematiek afspelen te begrijpen;
  • Deelnemers krijgen instrumenten aangereikt om op deze processen te reageren en te werken aan verandering;
  • Deelnemers leren reflecteren op hun eigen handelen;
  • Deelnemers verwerven vaardigheden op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden.


Tijdsinvestering/ studiebelasting: 3 dagen


Wijze van toetsing

Schriftelijke opdracht: beschrijving van de toepassing van de behandelde theorie en de literatuur op een casus uit de eigen werkpraktijk. De casusbeschrijving wordt door de docent beoordeeld en voorzien van een cijfer.

Interesse in een (incompany) aanbod?  Neem contact met me op via het  contactformulier.


Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Neem contact met me op