Training Gezinsdiagnostiek


Een interactieve, humorrijke en informatieve cursus gegeven door een inspirerend en activerende docent!


Trainer: Claudia de Vries NVRG- erkend en geregistreerd systeemtherapeut. Doelgroep: Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch niveau geschoold) die werken met ouders en kinderen.  Accreditatie: aanvraag bij SKJ. Niveau: MBO+, HBO, WO.
Programmaopzet


Om problemen van kinderen en jongeren goed te kunnen begrijpen is het nodig meer zicht te krijgen op het gezinssysteem en de bredere context. In de training ‘gezinsdiagnostiek’ leer je hoe je daarbij systematisch te werk kunt gaan. Het is een praktijkgerichte training waarin naast theorie ook aandacht wordt besteed aan bruikbare werkvormen, gespreksvaardigheden en het vormgeven van het gezinsonderzoek op een manier die past binnen de eigen setting.

Tijdens een gezinsonderzoek wordt samen met de betrokken gezinsleden onderzocht op welke manier de problematiek van het kind wordt beïnvloed door de gezinscontext en vice versa. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar de situatie gekeken, waardoor meerdere aspecten van de problematiek zichtbaar worden. Deze vorm van gezinsonderzoek veronderstelt van de hulpverlener een houding die gericht is op samenwerking met de gezinsleden. Door niet vanuit een positie als expert boven maar naast de cliënten te gaan staan, worden zij uitgenodigd samen op zoek te gaan naar wat helpend is in de unieke situatie van het betreffende gezin.

Het doen van gezinsonderzoek kun je zien als het kijken door een camera. Je kunt inzoomen en uitzoomen en de blik richten op verschillende niveaus rond de problematiek: van individuele kenmerken van gezinsleden naar ouderschap naar het gezinsfunctioneren naar de bredere context rondom het gezin. En door steeds een andere lens voor te zetten worden verschillende aspecten zichtbaar: de problemen binnen het gezin, waar kracht en competenties liggen, de onderlinge interacties, de onderliggende opvattingen en overtuigingen, emoties die een rol spelen en de ontwikkeling van dit alles door de tijd heen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan deze verschillende manieren van kijken: zowel de theoretische achtergrond als de manier waarop je hier vorm aan geeft in de praktijk. Tot slot krijgt de cursist de kans om dit alles te vertalen naar de eigen werkpraktijk: hoe kun je het gezinsonderzoek vormgeven op een manier die past binnen jouw functie en binnen het kader en de doelstellingen van de organisatie waarbinnen je werkt?


Werkwijze


Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, oefencasussen, casuïstiek uit de eigen werkpraktijk en rollenspel.


Doelstellingen


  • Cursisten kunnen advies geven over oplossingsrichtingen cq behandeling doordat ze hebben geleerd om vanuit verschillende invalshoeken te analyseren hoe problematiek van een kind samenhangt met gezinsfactoren.
  • Cursisten weten welke interventies ze hiervoor kunnen inzetten.
  • Cursisten hebben vaardigheden verworven op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden.
  • Cursisten kunnen de geboden theorie vertalen naar de eigen werksetting.

Tijdsinvestering/ studiebelasting: 3 dagen


Wijze van toetsing


De cursisten krijgen de opdracht om te beschrijven hoe ze een gezinsonderzoek binnen de eigen setting zullen vormgeven, de gemaakte keuzes te onderbouwen en te beschrijven wat de eerste stappen zullen zijn die zij zullen zetten om dit daadwerkelijk uit te voeren.


Interesse in een (incompany) aanbod? Neem contact met me op via het  contactformulier


Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Neem contact met me op