Training Effectief samenwerken met ouders

Een interactieve, humorrijke en informatieve cursus gegeven door een inspirerend en activerende docent, die de training persoonlijk en op maat weet te maken. Heel waardevol, leerzaam en zelfs digitaal inspirerend!


Trainer: Claudia de Vries NVRG- erkend en geregistreerd systeemtherapeut. Doelgroep: Professionals die werken met ouders en/ of kinderen. Bijvoorbeeld werkzaam bij wijkteams, onderwijs, maatschappelijk werk, vrouwen- en maatschappelijk opvang, jeugdzorg, veilig thuis. Accreditatie: aanvraag bij SKJ Niveau: MBO+, HBO, WOProgrammaopzet

In deze cursus leren deelnemers om op een effectieve manier in gesprek te gaan met ouders en gedragsverandering in gang te zetten. Er wordt stilgestaan bij vragen als:

  • Hoe breng je een goede samenwerking tot stand? 
  • Waar liggen aangrijpingspunten om ouders te verstevigen in hun ouderschap?
  • Hoe breng je beweging in gezinssystemen die zijn vastgelopen op een manier waarbij je aansluit bij ouders en hen toch uitdaagt te veranderen? 
  • Wat zijn manieren om de kracht van ouders te mobiliseren?


Werkwijze


Door middel van verschillende werkvormen (korte theoretische inleidingen, discussie, beeldmateriaal, inbreng van ervaringen uit de praktijk en rollenspel met trainingsacteurs krijgen deelnemers de kennis aangereikt en worden houding en vaardigheden geoefend die nodig zijn om het hulpverleningstraject uit te voeren.


Doelstellingen

  • Je ontwikkelt vaardigheden en attitude om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en te onderhouden
  • Je leert de geboden (ouderschaps)theorieën te vertalen naar de eigen werksetting
  • Je weet verandering op gang te brengen, hoe je ouders kunt motiveren.
  • Je hebt technieken hoe je omgaat met weerstand en ambivalentie
  • Je hebt aandacht voor ouderperspectieven en kwetsbaar ouderschap.
  • Je weet hoe je beschermsystemen om gezinnen heen kunt creëren én betrekken


Tijdsinvestering/ studiebelasting: 2 dagen


Wijze van toetsing

chrijving van de toepassing van de behandelde theorie en de literatuur op een casus uit de eigen werkpraktijk. De casusbeschrijving wordt door de docent beoordeeld en voorzien van een cijfer.

Interesse in een (incompany) aanbod? Neem contact met me op via het  contactformulier


Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Neem contact met me op