Deelnemers leren in deze training de verschillende processen die zich in gezinnen met complexe problematiek afspelen te begrijpen. Je krijgt instrumenten aangereikt om op deze processen te reageren en te werken aan verandering

In deze driedaagse training leg je een systeemtheoretische basis en oefen je met (gespreks)-vaardigheden, interventies en attitude. In deze cursus wordt aandacht besteed aan deze verschillende manieren van systemisch kijken: zowel de theoretische achtergrond als de manier waarop je hier vorm aan geeft in de praktijk

In deze cursus leren deelnemers om op een effectieve manier in gesprek te gaan met ouders en gedragsverandering in gang te zetten

In deze training leer je hoe je meer zicht kunt krijgen op het gezinssysteem en hoe je daarbij systematisch te werk kunt gaan. Het is een praktijkgerichte training waarin naast theorie ook aandacht wordt besteed aan bruikbare werkvormen, gespreksvaardigheden en het vormgeven van het gezinsonderzoek op een manier die past binnen de eigen setting